Netcongestie: Zonnepark Sambeeksedijk of lokale ondernemers? (ingezonden brief)

maandag 18 september 2023 Roger van Bracht

De commissievergadering in het gemeentehuis in Cuijk ging donderdag 14 september vooral over het herzien van de tijdelijke omgevingsvergunning van Zonnepark Sambeeksedijk. Dit initiatief afkomstig van een ontwikkelaar uit Amersfoort is in de oude gemeente Sint Anthonis reeds vergund, maar uiteindelijk financieel niet uitvoerbaar gebleken, mede door de netcongestie in onze regio. Het zonnepark van 22 hectare kan namelijk maar voor de helft op het stroomnet worden aangesloten. De initiatiefnemer wil het plan nu uitbreiden met een grote batterijopslag, nog méér zonnepanelen en een vernieuwing van de omgevingsvergunning tot 2050, ironisch genoeg precies het jaar dat men ambieert ‘klimaatneutraal’ te zijn, moet dit zonnepark dus weer transformeren tot een grasland.

FVD Land van Cuijk heeft zich uitgebreid verdiept in de aangeleverde stukken en maakt zich grote zorgen over de uitvoering van dit zonnepark. Tijdens de commissievergadering zijn deze zorgen ook geuit met commissie en de verantwoordelijk CDA wethouder Bouke de Bruin. In een lang betoog probeerde FVD commissielid Thijmen Lindner de commissie er van te overtuigen dat dit project ‘op geen enkele wijze’ gunstig uitpakt voor de inwoners en ondernemers in onze gemeente.

Wanneer het zonnepark in aangepaste vorm doorgang zal vinden wordt er nog meer agrarische grond opgeofferd. Ook aan het gebruik van de grootschalige batterijopslag, verdeeld over 10 zeecontainers vol batterijen, kleven allerlei risico’s voor het milieu en omgeving. Risico’s die volgens Lindner niet worden gezien of simpelweg worden onderschat.

Vrijwel de volledige opbrengst van dit zonnepark zal in de portemonnee van de initiatiefnemer belanden, aangezien er niet tot nauwelijks aan financiële participatie gedaan wordt met de omgeving. Landelijk is het streven 50% lokaal eigendom, zodat direct omwonden en overige geïnteresseerden niet alleen de lasten, maar ook een deel van de lusten hebben. Lindner “Zelf ben ik enkel voorstander van 100% lokaal eigendom (local 4 local) waarbij door middel van een eigen energiecoöperatie de voordelen volledig binnen de regio blijven en de energierekening ook daadwerkelijk omlaag gaat”.

De gemeente heeft onlangs een inwonerspoll gehouden onder haar inwoners over “zonneparken en windenergie” dat zal worden meegenomen in het nieuwe beleid voor o.a. grootschalige opwek op land. De uitkomsten van deze poll zijn echter nog niet beschikbaar, terwijl dit volgens FVD enorm belangrijk is om mee te wegen bij dit besluit. FVD heeft deze ‘harde resultaten’ nu middels schriftelijke vragen opgevraagd bij het college, omdat het belangrijk is dat de raad hier kennis van kan nemen vóór de komende raadsvergadering op 28 september.

Daarnaast heeft FVD nog 18 stevige vragen gesteld over de uitvoering van het zonnepark, zoals bijvoorbeeld de materiaalkeuze als omvormers van het merk Huawei, een Chinees merk dat al jaren onder politiek vuur ligt. Het mag duidelijk zijn dat FVD fel tegenstander is van ‘zon-op-land’ aangezien er in onze regio nog meer dan genoeg kansen liggen op grote industriële daken. Een deel van deze stroom kan dan direct worden gebruikt waardoor er geen stroom onnodig het net op vloeit. Deze projecten kunnen nu veelal géén doorgang vinden omdat Enexis de netaansluiting niet kan verzwaren of dat er simpelweg niet mag worden teruggeleverd. In sommige gevallen kunnen lokale verduurzaming initiatieven zelfs helemaal niet worden aangesloten.

Volgens Lindner moeten de raad en het college altijd voor het lokale belang kiezen. Moet de toegewezen netwerkcapaciteit van 17 MVA (vakjargon) naar Zonnepark Sambeeksedijk óf gaan we deze beschikbaar maken voor de Land van Cuijkse ondernemer die momenteel op de wachtlijst van Enexis staat?

Raadsleden hebben doorgaans de gewoonte om reeds genomen besluiten niet meer te herzien, al helemaal als ze reeds bij eerdere besluitvorming betrokken zijn geweest. Toch is dit volgens Lindner de uitgelezen kans om, volledig ten dienste van onze lokale ondernemers, zonder al te veel pijn, de stekker uit het zonnepark te trekken. Als de raad eind september tégen de uitbreiding stemt, sterft Zonnepark Sambeeksedijk een stille dood, aldus FVD Land van Cuijk.

Terug naar nieuwsoverzicht