Routekaart "Heerlijk & Eerlijk"

Deze routekaart is een visueel aantrekkelijk plan van aanpak voor 2023 en 2024. In dit plan hebben we vanuit de missie van onze omroep en de passie van haar medewerkers de speerpunten van ons beleid uitgewerkt. Tevens is gekeken ‘hoe’ we onze doelen willen gaan bereiken en welke acties we daarvoor moeten gaan oppakken. De omroep heeft ervoor gekozen om naast de 20 geformuleerde en concrete uitgewerkte acties ook een achttal ‘key events’ in de lokale gemeenschap te benoemen. Bij deze events wil de ‘Omroep 2.0’ stap voor stap haar ‘Heerlijk & Eerlijk’ statement waarmaken en dit in volle glorie tonen aan haar publiek en de lokale gemeenschap.

Naast het uitrollen van de ‘Omroep 2.0’, is het voor onze Omroep Land van Cuijk tevens van zeer groot belang dat we medio 2023 in aanmerking gaan komen voor de subsidie van het ‘Stimulerings-fonds voor de Journalistiek’ (SVDJ). Deze subsidie wordt ter beschikking gesteld aan streekomroepen die de gewenste stappen zetten in de richting van de uitgangspunten van de nieuwe mediawet. Deze subsidie is erop gericht om omroepen te ondersteunen met kennis en geld en deze daarmee te helpen zich te ontwikkelen tot een kwalitatieve, professionele en bestendige streekomroep. Al met al biedt deze kaart een glasheldere route naar een succesvolle toekomst van onze omroep.

De routekaart is hieronder te downloaden.

Routekaart "Heerlijk & Eerlijk"