Ondertekening aankoop grond

woensdag 07 juni 2023

Ondertekening aankoop grond CPO-bouwers op voormalig Merlet-terrein

Op woensdag 7 juni 2023 ondertekenden Anja Kuipers en Arjo Janssen, respectievelijk voorzitter en penningmeester van CPO-groep De Maarle, samen met Bouke de Bruin, wethouder gemeente Land van Cuijk, een overeenkomst tot aankoop van grond. Daarmee wordt de CPO-groep nu
eigenaar van de grond voor het project 'levensloopbestendig gezamenlijk wonen' op het voormalig Merlet-terrein in Cuijk.
  CPO Het bouwen in CPO-verband (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners zelf gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwwoningen. Zelf opdrachtgever en ontwikkelaar zijn, betekent dat er veel invloed bestaat op de woningen en het woonconcept. Het CPO-project op het Merlet-terrein in Cuijk is in eerste instantie bedoeld voor 55-plussers maar als men zich aangetrokken voelt door dit concept worden andere leeftijden niet uitgesloten. Er zijn ook nog enkele appartementen te koop. Start van de bouw is gepland in oktober van dit jaar.   Land van Cuijk De gemeente Land van Cuijk wil ruimte bieden aan CPO-bouwers. Wethouder De Bruin: "Het bouwen in CPO-verband speelt in op de groeiende wens van met name senioren om te wonen in een prettige omgeving met oog en zorg voor elkaar. In veel gevallen zorgt het ook voor doorstroom op de woningmarkt".
  Grotestraat Zuid CPO-groep De Maarle gaat het project realiseren op het terrein van het voormalige Merletcollege. Door het vertrek deze school naar een andere locatie in de gemeente Land van Cuijk en door het vertrek van het aangrenzende bedrijf Danone, eveneens naar elders in de gemeente, komt aan de Grotestraat - Zuid een groot gebied vrij waarop de gemeente woningen wil laten bouwen. Binnen de beoogde variatie aan bouw, komt dit CPO-project goed tot zijn recht. Het CPO-project bestaat uit dertien appartementen; zes op de begane grond, zeven op de eerste verdieping. Ook is er één vrijstaande woning. Daarnaast komen er ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik, zoals een ontmoetingsruimte met terras, een fietsenstalling en een atelier.

  De Maarle Voorzitter Anja Kuipers is blij met de ondertekening waarmee een nieuwe stap is gezet: "Met onze toekomstige woongemeenschap willen we een omgeving creëren waarin we elkaar kennen, naar elkaar omzien en elkaar helpen. Zelfstandig wonen, in gemeenschap maar met behoud van veel privacy … dat is pas prettig oud worden. Belangstellenden verwijs ik naar onze website www.de-maarle.nl".
Bron: informatiecentrum Brabants Landschap Keent
Datum geplaatst: 7-6-2023
Geplaatst door: Roger van Bracht

Terug naar nieuwsoverzicht