Protest tegen ophogen Maasmuur Gave

In Grave is het Waterschap Aa en Maas van plan om de kademuur in Grave aan de Loswal op te hogen. Bewoners hebben een protest actie gestart om deze muur niet op te metselen met 80 centimeter, waardoor het geliefde uitzicht beperkt gaat worden.